Gandrinės – suvienijo visų gatvių gyventojus

Įgyvendinant projektą „Gatvių sankryža – kelias į aktyvią Laibgalių bendruomenės ateitį“ ir ruošiantis kraštiečių šventei – Gandrinėms, kaime bruzdėjo visi: ir maži ir dideli. Vasara, kaip ir kiti metų laikai yra nepakartojama šiluma ir žaluma, visus džiugina, įkvepia darbams, skatina daugiau laiko skirti poilsiui. Kraštiečių šventė vyksta kiekvienais metais, todėl čia gyvenantys žmonės laukiami, kviečiami atvykti ir kraštiečiai. Sugrįžta žmonės į savo gimtin ne tik iš Lietuvos, bet pargrįžta nors trumpam pasisvečiuoti iš užsienio. Juk smagu susitikti buvusius draugus ir artimus žmones, nes visi mylime savo gimtąjį kraštą, čia mūsų visų įspaustos pėdos tvirtos ir nepajudinamos, kaip ta Laibgalių kaimo senolių istorija. Į Laibgalių kaimo istorija.  Gatvės ir kvartalai ruošėsi, tarėsi, rengėsi pasirodymui, planavo kaip išradingiau ir skaniau pavaišinti kiekvieną užeinantį į jų kiemelį. Moterys parodė savo sugebėjimus ir daug laiko praleido prie viryklių ruošdamos skanėstus, užkandžius, gėrimus. Iš vakaro buvo pakviesti gyventojai į talką, kurie tvarkė aplinką, puošė sceną, vyrai statė palapines kiemeliams. Visi dairėmės į patamsėjusius debesis ir vis maldavome mintimis, kad oras būtų palankus mūsų tradicinei kraštiečių šventei. Tie mūsų norai buvo tokie dideli, kad pageidavimai buvo išklausyti, tik trupučiuką pakrapino, kad žmonės atsigautų po alinančios kaitros. Renginio vinis – gatvių pasirodymai. Tai vyko pirmą kartą Laibgalių kaimo istorijoje. Buvo smagu stebėti iš šalies, kaip gatvių gyventojų kolonos žygiuoja link lauko estrados. Mūsų gyventojai išradingi. Malūno, Ūkininkų, Alyvų ir Žemdirbių gatvių gyventojai vieningai nutarė atvykti į šventę traktoriumi, moterys ir vyrai pasidabino tautiniais rūbais,  žmonės susibūrė  į šokių kolektyvą. Džiugu, kad visi sutartinai prisijungė prie bendro reikalo (Gatvių seniūnas Valdas Šeškus). Laibgalių ir Taikos gatvių gyventojai atžygiavo su daina, parodė muzikinę programą suburdami gatvės kaimo kapelą (Gatvių seniūnas Remigijus Pretkus). Lauko ir Šilo gyventojai atžygiavo prie lauko estrados pasipuošę gėlėmis, moterys pasidabinusios lauko gėlių vainikais, ėjo linksmai dainuodami (Gatvių seniūnas Rimantas Bartasūnas). Jūžintų gatvės gyventojai pasitelkė policijos ekipažą, pasikvietė personažą Amsį, ėjo apsirengę liemenes ir skanduodami  bei  dainuodami dainas apie  saugų eismą (Gatvės seniūnas Audrius Butėnas). Gėlių, Kaštonų ir Parko gatvių gyventojai iš karto rinkosi prie savo kiemelio (Gatvių seniūnas Virginijus Maurica). Visi rinkosi prie savo kiemelių, susirinkusius vaišino gardėsiais.  Buvo sušoktas bendras visų gatvių šokis su Amsiu priešakyje.  Vedantieji Gitana ir Petras Kuzmai pradėjo šventę pristatydami svečius: Vytautą Saulį – seimo narį ir kraštietį, Albiną Urboną –  mero patarėją, Tadą Barauską – rajono tarybos narį, Audronę Baltuškaitę – Jūžintų seniūnijos seniūnę, Gediminą Giriūną  – kraštietį, atvykusį iš Vilniaus.  Vėliavą pakelti buvo patikėta Seimo nariui ir kraštiečiui Vytautui Sauliui ir Jūžintų seniūnijos seniūnei Audronei Baltuškaitei,  o iškilmingai tautinę giesmę sugiedojo  visi susirinkę į šventę. Įteiktos Gandrų nominacijos  nusipelniusiems gyventojams: už Laibgalių bendruomenės gyvenimo įvykių fiksavimą ir viešinimą internetinėje erdvėje – Vilmai Balčiūnaitei; už visuomeninę veiklą – Alvai ir Rolandui Mikašiams; už meniškai padarytas gatvių informacines lentas – Valdui šeškui ir Virginijui Mauricai; už visuomeninę veiklą ir pagalbą Alei ir Aloyzui Davainiams. Nominacijas kūrė Birutė Kairienė. Pagerbti mažyliai, kurie papildė Laibgalių gyventojų gretas : Baukys Džiugas, Kriukelis  Matas, Jasiulionytė Patricija, Žukelis Linas.

Pasveikinti bendruomenės nariai, kurie šventė jubiliejus: Gražina Žulienė, Jolita Šatkuvienė, Gitana Uldukienė, Elena Giriūnienė, Danutė Barišnikova, Aloyzas Davainis, Felicija Šimonienė, Laima Juodelienė. Už naujas iniciatyvas tvarkant savo sodybą buvo pagerbti Gražina ir  Gintautas Šakaliai. Visus susirinkusius pasveikino Laibgalių kultūros namų moterų ansamblis, Smalvų kaimo kapela iš Zarasų rajono. Renginio metu koncertavo   grupė „Baika“ ir vyko naktyšokiai iki paryčių. Visi šoko, bendravo, diskutavo, džiaugėsi švente.

                             Organizatoriai dėkingi rėmėjams: UAB “Medienos imperija“, UAB „VOREMA T“,ŽŪB „Audrupio paukštynas“, ŽŪB „Lašų duona“, Individualiai Gintaro Kiliaus įmonei, Individualiai Kęstučio Vanago įmonei, Rokiškio miškų urėdijai, Rokiškio kelių tarnybai, ūkininkui Leonardui Giriūnui, 2 % aukotojams ir visiems Laibgalių kaimo gyventojams, kurie parėmė aukomis, pagelbėjo darbais, prisidėjo prie programos, kiemelių ruošimo. Ačiū jums visiems.

Fotografijos:

gandrinės 2014