Su saulės spinduliu pirmuoju, su džiaugsmo šypsenom veiduos

Velykų rytmetį ankstyvą suklupsime šventos maldos,

Kurią kuždės ne lūpos. Širdys žodžius švenčiausius atkartos!

Laimingi būkite sulaukę Prisikėlimo valandos!

 

Vykdant  projektą  “Gatvių sankryža – kelias į aktyvią Laibgalių bendruomenės ateitį “ jau įvyko penktasis gatvių pavakarojimas per Šv. Velykas. Suėjimo metu vyko gatvių turnyras “Mano gatvė gali”. Pavakarojime dalyvavo Ragelių ir Kriaunų kaimų gyventojai, buvo sudaryta jų atstovų komanda, kuri pasiryžo rungtis su laibgaliečiais . Nepakartojamą savo išmonę ir talentą parodė komandų kapitonai: Petras Kuzma, Dainora Mineikienė ir Rolandas Baltušis. Visi aktyviai vykdė užduotis, dalyvavo atrakcionuose. Išrinktas gražiausiai margintas margutis. Prizines vietas pelnė Aldonos Balčiūnienės, Jatvygos Verbiejienės ir Alvos Mikašienės margučiai, o stipriausio margučio savininke pripažinta Vita Mačiulienė. Susirinkusius smagia muzika ir dainomis linksmino Kriaunų kaimo kapela.

Fotografijos:

https://laibgaliai.lt/galleries/velykine-vakarone/