Šeštadienis visus kvietė į talką, nors oras buvo nelabai palankus darbui, bet laibgaliečių neišgąsdino prastos oro sąlygos ir nemažas būrys susirinkęs į talką, patraukė link Laibgalių piliakalnio. 2017 -ieji paskelbti Piliakalnių metais, todėl Laibgalių bendruomenės žmonės ėmėsi iniciatyvos sutvarkyti jį. Laibgalių piliakalnis vietinės reikšmės. Anksčiau, piliakalnio papėdėje vykdavo įvairios šventės. Užlipus į piliakalnio viršų atsiveria gražus gamtos vaizdas. Jau daug metų prie piliakalnio nebevyksta renginiai, jis apleistas, po didelių vėjų radome jame daug išvirtusių medžių, primesta įvairių šiukšlių. Po talkos – Laibgalių piliakalnis išgražėjo: surinktos šiukšlės, išneštos šakos, supjauti išvirtę medžiai. Gegužės pabaigoje Laibgalių piliakalnyje planuojama organizuoti šventę vaikams. Laibgalių bendruomenė dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie Laibgalių piliakalnio tvarkymo. Ačiū tariame ir vaikams, kurie dirbo pakiliai, manome, kad jie nešiukšlins ir kitiems neleis to daryti.

                                                                                                  Laibgalių bendruomenės taryba

Fotografijos:

Darom