Vykdydami projekto „Gatvių sankryža –  kelias į aktyvią Laibgalių bendruomenės ateitį“ veiklas, norinčios išmokti nerti vašeliu buvo pakviestos užsiėmimams. Nėrimas vąšeliu- šią techniką žmonės žinojo labai senai. Gilioje senovėje buvo neriama žuvies kaulu, panašiu į vąšelį, iš ilgos žolės, odos atraižėlių. Nerti vąšeliu lengva išmokti. Nėrimui galima naudoti įvairių rūšių bei storio siūlus, iš jų sukurti didelę įvairovę darbų. Tam reikia tik kamuoliuko siūlų ir vąšelio. Iš projekto lėšų nupirkti vašeliai, siūlai. Pradedančioms nerti patarimus dalijo Lina Kulikauskaitė – Šeškuvienė ir Laimutė Juodelienė. Pradėta nuo lengvesnių darbų – servetėlių. Moterims buvo pateiktos namų užduotys. Kai visos pristatė darbus, darbai buvo eksponuojami Laibgalių bibliotekoje, kad ir kiti gyventojais galėtų susipažinti su nėriniais.

Fotografijos:

Mokomės nerti