Projekto pristatymas ir velykinė vakaronė

 

Projektą „Gatvių sankryža –kelias į aktyvią Laibgalių bendruomenės ateitį“ Laibgalių bendruomenė parašė norėdama suaktyvinti ir sutelkti Laibgalių kaimo žmones per bendras veiklas ir jų populiarinimą naujomis formomis, skatinti žmonių susibūrimus per interesų grupių užsiėmimus, didinti žmonių įsitraukimą į bendruomenės veiklą per atvirus bendruomenės renginius, aktyvinti gyventojų domėjimąsi viešuoju gyvenimu per naujas informavimo formas.  Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2013-02-01 iki 2015-01-30, bendra projekto vertė 43,374 lt. Laibgalių bendruomenėje  42 nariai. Laibgalių ir aplinkinių kaimų žmonės yra neaktyvūs, menkai bendruomeniški, jaunimui trūksta prasmingo laisvalaikio užimtumo. Laibgalių bendruomenės susirinkimų metu gyventojai labiausiai akcentavo, kad nori susibūrimų pagal bendrus interesus: patrauklūs būtų mezgimo, vilnos vėlimo, siuvimo, nėrimo, drožybos, karoliukų vėrimo mokymai. Diskutuojant su gyventojais gimė naujos informavimo apie bendruomenės veiklą ir individualius gyventojų laisvalaikio užsiėmimus idėjos – tai gatvių informacinės lentos, bendruomenės interneto tinklapis, foto paroda. Taip pat žmonės norėtų pasisemti organizacinės patirties iš sėkmingai veikiančių bendruomenių. Visa tai telktų kaimo žmones, skatintų domėjimąsi, gerintų tarpusavio santykius ir bendrą mikroklimatą gyvenvietėje. Todėl šioms gyventojų idėjoms įprasminti buvo nuspręsta teikti projektą  „Gatvių sankryža –kelias į aktyvią Laibgalių bendruomenės ateitį“.  Projekto pristatymą surengėme kartu su pavasario švente  – Šv. Velykomis. Su projekto tikslais ir uždaviniais supažindino Laibgalių bendruomenės tarybos narė, viena ir projekto bendraautorių Lina Kulikauskaitė  – Šeškuvienė. Pirma dalis sudarė projekto pristatymas, o antroji – Velykinė vakaronė, kurios metu buvo renkami gražiausiai išmarginti margučiai, vyko stipriausio kiaušinio rinkimai, visus susirinkusius pasveikino Velykų bobutė. Susirinkusiems dainavo Laibgalių kultūros namų duetas Vida Kurklietienė ir Aldona Balčiūnienė. Visi nusiteikė dalyvauti įvairiose projekto veiklose.

Fotografijos:

Projekto pristatymas