2017 m. balandžio 28 d. Laibgalių bibliotekoje buvo pristatytas Rokiškio literatų kūrybos almanachas „Vaivorykštė“. Gražus sutapimas, kad almanachas pristatytas Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu. Per dešimtmetį Laibgaliuose savo kūrybą pristatė daug literatų klubo „Vaivorykštė“ narių: Danutė Mažeikienė, Vladas Liolys, Stasė Jūnokienė, Algirdas Svidinskas, Zita Mironienė, Jonas Driskius, Alė Kazlauskienė, Vytautas Gasiūnas, Vida Papaurėlienė, Algirdas Paliūnis ir kt. Organizuojant renginius naudojamės rokiškėnų kūrėjų eilėmis, dažnai skaitome Dainoros Mineikienės, Jolitos Pretkuvienės, Alinos Valantinavičienės, Jolantos Šleinienės posmus. Smagu, kad kai kurių eilės virsta dainomis. Almanache galima rasti dainų su natomis. Leidinyje yra ir jaunimo atstovų kūrybos, kurie paliks savo kraštui kūrybinį palikimą. Literatai į savo kūrybą sudeda jaunystės dienų svajas, ilgesį, gyvenimo prasmę, viltis, troškimus, palinkėjimus. Pristatant Rokiškio literatų kūrybos almanachą „Vaivorykštė“ dalyvavo Dainora Mineikienė, Alina Valantinavičienė, Jolita Pretkuvienė. Jos skaitė savo naujausius kūrinius, pasakojo, kada jas aplanko įkvėpimas kurti. Jolita Pretkuvienė pradžiugino skaitydama savo eiles kupiškėnų tarme. Džiaugiuosi, kad almanacho puslapius puošia laibgaliečių Dainoros Mineikienės ir Alinos Valantinavičienės eilės. Rokiškėnų kūrybos dainas atliko Laibgalių kultūros namų moterų ansamblis ir duetas vadovaujamas Jono Kepenio. Esu dėkinga Laibgalių bendruomenei ir žmonėms už paramą organizuojant almanacho pristatymą.

 

                        Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Laibgalių filialo               

                                                        vyresn. bibliotekininkė  Aldona Balčiūnienė

Fotgrafijos:

Almanacho prist