Artėjant tradicinei kraštiečių šventei „Rudeninės gandrinės“ gražią rugpjūčio popietę laibgaliečius ir susirinkusius svečius  į tapybos plenerą pakvietė Rokiškio tautodailės skyrius su vadove Birute Dapkiene bei Laibgalių bendruomenė. Buvo smagu matyti laibgalietę,  Dailės akademijos studentę Akvilę Valantinavičiūtę, tautodailės narius ir jiems prijaučiančius atvykusius į plenerą: Emiliją Čypaitę, Ramunę Černiauskienę, Lialachan Jegorovą, Alę Gegelevičienę, Birutę Dudėnienę, Silviją Skvarnavičiūtę, Jūratę Deksnienę, Gediminą Kostik, Ievą Batjanaitę, Emilija Valantinavičiūtę, Ritą Vaitiekauskienę, Ireną Stasikelienę, Gitaną Bliudžiūtę ir kt.  Graži daugystė užsimezgė tarp Rokiškio tautodailės skyriaus ir Laibgalių bendruomenės. Visi, norintys dalyvauti plenere privalo iki rugpjūčio 19 d. pristatyti darbus, kurie bus patalpinti į Gandrų muziejų, kuriam pirmuosius eksponatus jau yra įteikę Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus vaikai. Visus susirinkusius pamatyti Laibgaliuose įsikūrusį muziejų buvo pakviesti į Janinos ir Petro Pautienių sodybą, kur yra įsikūręs jų šeimos puoselėjamas muziejus, kuriam eksponatus renka žentas Vaclovas Kontrauskas, dukros Henrieta ir Lilija. Su malonumu Vaclovas papasakojo muziejaus įsikūrimo muziejų, kuriam eksponatus pradėjo rinkti prieš 40 metų. Muziejaus patalpos jau nebesutalpina visų eksponatų, plečiamos patalpos, kad daugiau patalpinti eksponatų.  Laibgalių bendruomenė dėkoja šiems žmonėms, kurie su malonumu priima. Tuo pačiu susirinkusieji galėjo pamatyti ir gražiai tvarkomą Birutės ir Alfredo Dzikavičių sodybą. Pasivaišinę kava ir kiaušiniene, pasižvalgę po Laibgalius, plenero dalyviai kibo darbą: dalinosi tapymui reikalingais reikmenimis, dažais, piešėsi  kontūrus, eskizus. Geram darbui atlikti reikia susikaupimo ir laiko. Pradžia padaryta, o galutinis rezultatas bus „Rudeninių Gandrinių“ metu. Tad maloniai kviečiame darbais pasidžiaugti šventės metu.

Fotografijos:

Tapybos pleneras