Užgavėnių šventė žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienoms) iki Velykų. Šventės ištakos pagoniškos, tačiau dabar glaudžiai susietos su krikščionybe. Per Užgavėnes leidžiama paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą dieną prasideda Gavėnia, trunkanti iki Velykų (Kristaus prisikėlimo). Šiuo laikotarpiu skatinama pasninkauti, nevalgyti mėsos, gedėti iki Kristaus prisikėlimo šventės. Ir laibgaliečiai vijo žiemą. Gamta pasiutiškai krėtė išdaigas, lyg tai būtų paskutinės dienos žiemai gyvuoti. Permainingas oras neatbaidė gyventojų ateiti į šventę, nepabūgo smarkaus sniego ir vėjo, retkarčiais pralinksmino saulutė savo spinduliais, valgėme blynus, dalyvavome įvairiose rungtyse, stebėjome Lašininio ir Kanapinio kovas…

Fotografijos:

Užgavėnės