„Viešųjų erdvių Laibgalių kaime kūrimas ir sutvarkymas

                Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Žemės ūkio ministerija

                                            

Stiprinti Laibgalių kaimo bendruomenę, kultūrą ir aplinkos patrauklumą – sutvarkyti kaimo viešąsias erdves, sukurti ir pastatyti joje vieną medinę skulptūrą, rūpintis istorinės atminties išsaugojimu ateities kartoms. Laibgalių bendruomenė įgyvendino projektą. „Viešųjų erdvių Laibgalių kaime kūrimas ir sutvarkymas“. Gražėja Laibgalių kaimo centras. Bendruomenės iniciatyva netoli kelio stovėjęs senas, prastos būklės rūpintojėlis pakeistas nauju, išplėsta ir atnaujinta aplinkui jį esanti teritorija. Naujojo rūpintojėlio autorius, medžio skulptorius, rokiškėnas Gintaras Varnas, išdrožė ir du lauko suolus, kurių galuose stovi ilgasnapiai gandrai. Kaimo bendruomenė nebūtų sugebėjusi surinkti reikalingų lėšų. Įgyvendinti sumanymą pavyko pagal projektą „Viešųjų erdvių Laibgalių kaime kūrimas ir sutvarkymas“. Lėšų skyrė Žemės ūkio ministerija bei rajono savivaldybė. Tvarkymo darbus atliko AB „Rokiškio komunalininkas“, savanorišku darbu prisidėjo Jūžintų seniūnijos darbininkai. Tvarkant teritoriją konsultavo rajono savivaldybės Architektūros ir paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė. Tik  teks luktelti metus kitus, kol visu smarkumu suvešės pasodinti augalai. Ačiū visiems, kas prisidėjo.

Fotografijos:

Viešųjų erdvių Laibgalių kaime kūrimas ir sutvarkymas