Projekto užbaigimo šventė

 

Gražus oras ir gausūs saulės spinduliai Laibgalių kaimo žmones sukvietė prie lauko estrados kur  vyko projekto „ Gatvių sankryža kelias į aktyvią Laibgalių bendruomenės ateitį“ užbaigimo šventė. Projektas remiamas Rokiškio rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos strategijos lėšomis, kuri finansuojama iš Europos Sąjungos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos vyriausybės. Didelis išbandymas mūsų bendruomenės laukė, kai Lina Kulikauskaitė – Šeškuvienė  parašė šį  projektą.  Projekto tikslas: suaktyvinti ir sutelkti Laibgalių kaimo žmones per bendras veiklas ir jų populiarinimą naujomis formomis.

Projekto įgyvendinimo procesas dar kartą patvirtino nerašytą taisyklę, kad vienas lauke – ne karys. Tačiau bendram tikslui sutelkti žmonės gali labai daug padaryti. Mes visi kartu įgyvendinome visas suplanuotas veiklas. Surengėme projekto pristatymo šventę kurioje dalyvavo 49 žmonės. Surengėme 5 gatvių gyventojų pavakarojimus  ir juose dalyvavo 187 gyventojai. Suorganizavome 12 mokymų pagal interesus: rankdarbių ( 2 mezgimo, 2 nėrimo, 2 siuvimo, 2 vilnos vėlimo, 2 drožybos, 2 karoliukų vėrimo). Savo rankdarbių  patirtimi dalijosi Laimutė Juodelienė, Lina Kulikauskaitė – Šeškuvienė, Vilma Juodelytė, Gražina Šakalienė, drožybos pamokas vedė  Virginijus Maurica, Valdas Šeškus, o   vėlimo paslaptis atskleidė Gražina Bakėjienė.  Mokymų pagal interesus veiklose dalyvavo 100 žmonių. Surengėme 8 gatvių gyventojų šventes (viena iš jų yra  Vilpurgijos naktis, kurią  šventėme per Jonines),  Gatvių misis rinkimai.  Šauniai sudalyvavo mūsų kaimo močiutės: Nijolė Kanapeckienė su anūkais, Julija Kariniauskienė, Kunigunda Bertašienė su anūkais ir proanūkiais, Danutė Barišnikova, Irena Jackūnienė, Ana Ivanova. Gatvių žibintų šventėje   pasirodė tris Seneliai Šalčiai. Senelių Šalčių vaidmenis sukūrė  Daiva Andriūnaitė,  Edita Kriukelytė,  Agnė   Kišūnienė. Gatvių sporto šventė smagių akimirkų suteikė jaunimui, vaikams. Gatvių dainų šventės išrinkti gatvių kapitonai:  Vida Kurklietienė,  Aloyzas Davainis, Ana Ivanova, Aldona Balčiūnienė, Jonas Kepenis, Ieva Pernavaitė, Viktorija Šatkutė, Nijolė Kanapeckienė,  Gintautas Balnionis  subūrė gyventojus į komandas. Skambiai liejosi dainos ir buvo atliekami  populiarūs   kūriniai. Gražiausio gyvūno rinkimus   buvo smagu ir linksma žiūrėti, tiek daug įvairiausių gyvūnų pasirodė, kad net Iš Ragelių atkeliavo ožka( jos šeimininkė Janina Kulikauskienė).

Visus sužavėjo kalytės Džinos talentingumas ( šeimininkas Rimantas Bartasiūnas). Gražiausio gyvūno titulą pelnė Ernesto Čaikausko augintinė – kalytė. Pyragų šventėje gatvių  šeimininkės atbildėjo su savo keptais pyragais. Gardžiausi pyragai buvo Tanios Špūrienės, Aldonos Balčiūnienės, Linos Kulikauskaitės –  Šeškuvienės, Janinos Jeršovienės. Kokia gi medučio šventė be medaus. Puikią edukacinę programą mums visiems dovanojo Rimas Grigalaitis su anūku Ernestu. Bičių motinėlė Irena Jackūnienė mokė susirinkusius šokti. Aštuoniuose gatvės gyventojų šventėse dalyvavo 550 gyventojų.

Surengėme 4 sporto gatvių turnyrus:tai 2 krepšinio ir smiginio ir 2 tinklinio ir smiginio. Gatvių sporto turnyruose dalyvavo 101 dalyvis. Laibgalių bibliotekoje suorganizavome pagamintų dirbinių  parodą. Ją aplankė 31 žmogus. Suorganizavome dvi gerumo akcijas. Pasidalijome drabužiais, maisto produktais, kurie  buvo išdalyti sunkiai besiverčiančioms šeimoms. Iš viso dalyvavo 95 žmonės. Projekto metu aplankėme Zarasų rajono Antazavės bendruomenę ir Kėdainių rajono Sirutiškio bendruomenės centrą, pasigrožėjome jų nuveiktais darbais, aplinka. Patys pristatėme savo projektą, naujų idėjų atsivežėme iš aplankytų  bendruomenių. Pasirašėme dvi  bendradarbiavimo sutartis. Iš viso dalyvavo 51 žmogus. Užbaigimo projekto šventėje dalyvavo 111 dalyvių.

Stepo Ramanausko savanorišku darbu sukurta  Laibgalių internetinė svetainė www.laibgaliai.rokiskyje.lt  Sukurtoje  svetainėje  operatyviai skelbiame projekto veiklas, informuojame apie bendruomenės gyvenimą. Informaciją tinklapyje paskleidžia Aldona Balčiūnienė ir Vilma Balčiūnaitė. Prie projekto    prisidėjome savanorišku darbu. Surengėme 8 gyventojų talka (  pagaminome 4 informacines gatvių  lentas  ir suruošėme 4 gyventojų talkas prieš gatvių šventes). Informacinės gatvių lentos pagamintos   meniškai  ir tikrai puikiai  papuošia  Laibgalių kaimą. Jas  pagamino mūsų kaimo tikrieji, to žodžio prasme menininkai, Virginijus Maurica ir Valdas Šeškus. Jos informuoja gyventojus apie bendruomenės veiklas ir kaimo aktualijas. Nešiojome skrajutes apie interesų  veiklų laiką. Talkose aktyviai dalyvavo: Alva ir Rolandas Mikašiai, Vaidas Pretkus, Jonas Stundžėnas, Raimondas Latvėnas, Irena ir Valdemaras Jackūnai, Alė ir Aloyzas Davainiai, Virgis Jankauskas, Lina Kulikauskaitė – Šeškuvienė, Felicija Šimonienė, Denisas Ivanovas, Laima ir Vytautas Kanapeckai, Jadvyga Verbiejienė, Remigijus Pretkus, Violeta Mociūnienė, Ramūnas Virbilis, Palma Baraišienė, Gitana Uldukienė, Rimantas Januška,  Irena Šarauskienė, Nijolė Kanapeckienė, Rimantas Bertasūnas, Arvydas Matukas ir kiti laibgaliečiai.

Savo kūrybingumu laibgaliečiai iš ties nustebino organizatorius. Per tradicinę kraštiečių Gandrinių šventę gatvių gyventojai parengė įdomius pasirodymus – prisistatymus, čia jiems išmonės ir originalumo  netruko. Išrinkti gatvių seniūnai ir jų pagalbininkai iš tiesų išjudino Laibgalių kaimo gyventojus. Pasirodė penki  gatvių gyventojų kvartalai. Jų priešakyje šaunūs seniūnai: Ūkininkų, Alyvų, Žemdirbių gatvių seniūnas – Valdas Šeškus; Malūno gatvės seniūnas –  Virgis Jankauskas, asistentės – Dainora Mineikienė, Vida Kurklietienė, Ana Ivanova, Judita Pernavienė, Gražina Šakalienė; Laibgalių, Taikos gatvių seniūnas –  Remigijus Pretkus ir jo asistentės  Violeta Mociūnienė, Irena Gavėnienė; Gėlių, Kaštonų, Parko gatvių  seniūnas – Virginijus Maurica jo asistentės  Jadvyga Verbiejienė, Jolita Šatkuvienė; Jūžintų gatvės seniūnas – Audrius Butėnas jo asistentės – Nijolė Kanapeckienė, Aurelija Vaitkevičienė; Lauko, Šilo gatvių seniūnas – Rimantas Bartasūnas ir jo asistentai –  Aldona Balčiūnienė, Jonas Kepenis. Šventėje pagal sąrašą  dalyvavo 211 žmonių, bet iš tikrųjų buvo apie 500 dalyvių . Džiaugiamės, kad per trumpą  laikotarpį mūsų bendruomenė padarė tiek daug darbų. Supratome, kad tik kartu veikdami mes galime pasiekti dar daugiau. Visose projekto veiklose iš viso  dalyvavo   1375 dalyviai.

Galima drąsiai teigti, kad projektas „Gatvių sankryža – kelias į aktyvią Laibgalių bendruomenės ateitį“ pažadino  iš apatijos laibgaliečius. Kaip gi mes pasikeitėme  dalyvaudami šiame projekte? Mes pabudome! Šiandien mes pasidaliname  įspūdžiais, palinkėjimais, smagiomis akimirkomis iš veiklų,  bei pačių pagamintomis  dovanomis.  Dirbdami kartu nuveikėme daug darbų. Projekto dalyviai džiaugiasi , kad šis projektas paskatino juos pačius aktyviau spręsti bendruomenės ir kaimo problemas. Vykdant projektą turėjome galimybę įsigyti daug vertingų prekių susijusių su projekto įgyvendinimu.

 Visuomet žmonėse yra bendra – gėrio ir meilės pajauta. Ir net jei kasdienybėje pasiklystame gyvenimo verpetuose, kai pajuntame, kad kažkas, paėmęs už rankos, veda mus gėrio keliu –  leidžiame sielai skristi nevaldomai. Tuomet, paskui vedančiojo kūrėjo išmintingą žodį, esame pasirengę eiti tolyn ir būti gerais, mylinčiais, supratingais. Tokia jau yra dvasinė tiesa ir esmė. Nuoširdžiai dėkoju visiems, visiems  už paramą. Tebūnie Laibgaliai ir jų gyventojai, kaip žibantis perlas su savo gražia praeitimi ir ateitimi.  Visi kartu kurkime Laibgalius geresnius ir gražesnius. 

 

                                                Laibgalių bendruomenės pirmininkė Vanda Cicika

Fotografijos:

Projekto pabaigtuvės