Laibgalių bendruomenė įgyvendino projektą „Laibgalių kaimo gyventojų bendruomeniškumo ugdymas“ kartu su partneriais Ragelių bendruomene 2018 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo  2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programa. Tikslas – aktyvinti ir ugdyti vietos gyventojų bendruomeniškumą per renginių organizavimą ir populiarinti kulinarinio paveldo tradicijas interpretuojant Laibgalių krašto kulinarinio paveldo praeitį ir dabartį, įtraukiant kaimo gyventojus užimtumo ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimą. Buvo suorganizuota gerumo akcija „Gerumas mus vienija“. Prieš Šv. Kalėdas aplankėme daugiavaikes šeimas, senjorus, asmenis, turinčius negalią, pagerbėme verslininkus, kurie savo gerais darbais prisideda prie renginių organizavimo. Akcijos metu aplankyti 22 verslininkai bei 18 Laibgalių gyventojų. Į Laibgalių bendruomenės projektą įsijungė aktyviosios Laibgalių moterys, kurios kelis vakarus darbavosi kepdamos saldėsius. Laibgalių bendruomenė pabaigė vykdyti projektą Laibgalių kaimo gyventojų bendruomeniškumo ugdymas.

Fotografijos:

Projekto užbaigimas