Rodos visai neseniai nuskambėjo praeitų metų popietės akordai ir  dideliais šuoliais atkeliavo šiandieninė poezijos ir dainų popietė „Eilės Lietuvai“, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti. Šiemet pasiklausyti eilių ir skambių dainų Laibgalių biblioteka savo skaitytojus pakvietė 13-ąjį kartą. Laikas nepastebimai lekia. Šiemet galime ilgai grožėtis gražiu rudeniu, tad ir peno kūrybai yra, o ir Lietuvos šimtmetis kūrėjams suteikia naujų kūrybos skambesių, naujų pamąstymų… Laibgalių bendruomenės pirmininkė Vanda Cicika ir Rokiškio rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ narė Vida Papaurėlienė įžiebė žydinį, kad  mažas žiburėlis kviestų užsukti į biblioteką pasišildyti, pabendrauti, tobulėti, domėtis naujienomis, skaityti įvairias knygas, dalyvauti įvairiose popietėse. Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų. Mūsų Lietuva labai graži, džiaugiamės, kad esame gimę Lietuvoje, kad turime lietuviškas šaknis. O kiek eilių ir dainų skirta Lietuvai! Į poezijos ir dainų popietę atvyko Rokiškio rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ pirmininkė Salvinija Kalpokaitė, kuri pristatė naująją Alės Kazlauskienės poezijos rinktinę „Kur nubėgo mano upės“. Kitos klubo narės: Danutė Mažeikienė, Vida Papaurėlienė, Zita Mironienė, Stasė Junokienė ir Jolita Pretkuvienė skaitė savo eiles skirtas Lietuvai. Muzikinę programą pateikė naujai atrastas duetas: Violeta ir Nomeda, kurios buvo puikiai priimtos susirinkusių. Bibliotekininkė Aldona Balčiūnienė padėkojo  Laibgalių bendruomenei už paramą organizuojant popietę bei susirinkusiems už susineštas vaišes.

Fotografijos:

Laibgaliuose nuskambėjo 13-asis poezijos ir dainų rudenėlis