padekit                                                          

Prašymas

                                  Gerb. laibgaliečiai ir geros valios žmonės!
Esame dėkingi už Jūsų pilietiškumą skiriant paramą ir geranoriškas aukas Laibgalių bendruomenės projektams, renginiams ir kas svarbiausia, tai pilietiškam gyventojų aktyvumui skatinti. Daugelį problemų galime išspręsti tik susitelkę, jausdami palaikymą ir dėmesį. Tik tokia bendruomenė gali tikėtis dėmesio ir pagarbos iš valdžios ir verslo.
Renginiai neįvyktų be Jūsų paramos, todėl tikimės Jūsų supratingumo skiriant dalį savo pajamų . Juk smagu gyventi ten, kur nuolatos kažkas vyksta, kažkas rūpinasi Jūsų šeimos laisvalaikiu, saugumu bei gerove.
Tikimės, kad su Jūsų visų pagalba galėsime tęsti veiklas ir galėsime vėl susitikti šventėse, sporto renginiuose. 

Skirkite iki 1,2% mūsų bendruomenei. 
                                                                                    Laibgalių bendruomenės taryba.