Nacionalinės bibliotekos savaitė sujungė Kristijono Donelaičio skaitymus  ir bendruomenės narių parodą

Labai džiugu, kad tokiu metu, kai bibliotekose vyksta nacionalinė bibliotekų savaitė, Laibgalių bendruomenė nusprendė surengti darbų parodą. Projekto „Gatvių sankryža – kelias į aktyvią Laibgalių bendruomenės ateitį“ metu buvo vykdomos įvairios veiklos, o tų veiklų metu padaryti šie darbeliai džiugina užsukusius į biblioteką. Bibliotekoje paroda  surengta todėl, kad čia galima bet kada užeiti, pasigrožėti, čia galės su darbais susipažinti ir jaunoji karta: vaikai, jaunimas. Džiugu, kad mūsų biblioteka nuolat papuošiama ne tik bendruomenės narių , bet gražiais vaikų darželio ir mokyklos mokinių darbais. Galima pripažinti, kad bibliotekoje randame ne tik knygų, spaudinių, bet ateina naujovės, galima naudotis internetu, susipažinti su žmonių pagamintais darbais, pasigrožėti jais ir net kaimynui pasakyti, kad užeitų ir pasižiūrėtų. Kiek reikia laiko, įgūdžių, kantrybės, kad tokie daiktai galėtų džiuginti kitus. Ačiū Jums, kurie  tai sukūrėte.

Kiekvienas biblioteką atranda savaip. Bibliotekoje atsiveria knygų, žinių, informacijos ir kultūros pasaulis,  sukurtas skirtingų pažiūrų, tautybių, lyčių ir išsilavinimo žmonių. Biblioteka įkvepia bendrauti, ieškoti, kurti. Biblioteka – daugiafunkcinė erdvė, kur saugomos senos ir kuriamos naujos istorijos, kur mezgasi pažintys, kur formuojasi įpročiai skaityti ir mokytis visą gyvenimą, kur visiems sukuriamos galimybės sužinoti, sugalvoti, keistis, kažką naujo išgirsti ir pamatyti.

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2014 metų balandžio 23-29  dienomis skelbia 14-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę. Jos metu jau ne pirmi metai galima dovanoti naujų knygų ar žurnalų. Per bibliotekininkės Aldonos Balčiūnienės 35  darbo metus, tai bene patys sunkiausi metai, kai bibliotekoje gauname tik porą laikraščių, nė vieno žurnalo, knygų šiais metais gavome tik 1 vnt, o 33 knygas paaukojo gyventojai: Solveiga Švelnytė, Raminta Mikašiūtė – Trakimavičienė,  Janina Jeršovienė, Gabija Vaznelytė, Jelena Bražiūnienė iš Rokiškio. Tad joms ačiū už paramą.  2014-ieji paskelbti literatūros klasiko Kristijono Donelaičio metais. Valanda su Kristijonu Donelaičiu – skaitant, klausantis, prisimenant, mėgaujantis jo kūrybos unikaliu skambesiu vėl apjungia mus. Laibgalių kaimo bibliotekos bibliotekininkė Aldona Balčiūnienė supažindino su Kristijono  Donelaičio biografija ir kūryba. Ištrauką iš poemos „Metai“ pradėjo bibliotekininkė Aldona Balčiūnienė, tęsė skaitymą Vanda Cicika, Jadvyga Verbiejienė, Nijolė Kanapeckienė, Gražina Šakalienė, Genovaitė Pranskūnienė, Vineta Bareikytė.  Sveikinimo žodį tarė Laibgalių bendruomenės pirmininkė Vanda Cicika. Labai malonu buvo pristatyti viešnią iš Čivylių bibliotekos Genovaitę Pranskūnienę, kuri įsijungė į skaitymus skirtus Kristijono Donelaičio Metams paminėti. Parodos atidarymą, nacionalinės bibliotekų savaitės paminėjimą ir Kristijono Donelaičio skaitymus  pagyvino Jono Kepenio atliekamos dainos.

Fotografijos:

Bibliotekų savaitė