Nors oras pirmąją žiemos mėnesio dieną nelepino, laibgaliečiai rinkosi su gera nuotaika į padėkos vakarą „Bendrumas širdį šildo“. Gerumas žmogui, tai kaip saulė, kaip oras, kaip vanduo, kaip duona. Labai jo reikia mums visiems, kad jį galėtume dalinti ir artimiems, ir svetimiems. Metai eina į pabaigą. Atėjo laikas, kai norisi prisiminti, kuo šie metai buvo geri Laibgalių bendruomenei. Norisi pasidžiaugti žmonėmis pildantiems šį gerų darbų aruodą iš kurio galima pasisemti patirties, išminties, jėgų bei kūrybinių minčių ateičiai. Atėjo laikas, kai norisi dėkoti už rūpestį, meilę, dėmesį, gerus patarimus, idėjas, už palaikymą, padrąsinimą įgyvendinant svajones. Laibgalių bendruomenės pirmininkė Vanda Cicika dėkojo už pagalbą, buvimą kartu, idėjų palaikymą, iniciatyvas, paramą bei pagalbą organizuojant tradicinę kraštiečių šventę „Rudeninės gandrinės“. Pasidžiaugti gražia padėkos švente atvyko mero patarėjai Albinas Urbonas, Inga Tidikienė, LSDP Rokiškio skyriaus pirmininkas Tadas Barauskas, LSDP Rokiškio skyriaus pirmininko pavaduotoja Danguolė Kondratenkienė, Jūžintų seniūnijos seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis.

Muzikinę dovaną  dovanojo Vilmos Likienės „Pandėlio balsiukų XL“ kolektyvas. Laibgalių bendruomenė dėkoja Vilmai ir jos kolektyvui už įspūdingą koncertą. Susirinkusieji ilgais plojimais palydėjo kiekvieną dainą. Salėje sėdintys negailėjo jiems aplodismentų. Ačiū jums už muzikinę dovaną. Pabaigoje koncerto į pandėliečių gretas įsijungė ir Laibgalių kultūros centro moterų ansamblio moterys. Buvo malonu ir gera pabūti tokiam vakare. Dar ilgai nesiskirstė susirinkusieji, nes vaišinosi Laibgalių šeimininkių patiekalais, bendravo ir džiaugėsi tokiu šiltu bendravimu. Ačiū visiems kurie esate ir būnate kartu.

Fotografijos:

Padėkos vakaras