Gandrinės 2019

Šiemet  į tradicinę „Rudeninių gandrinių“ šventę susirinkusius vietinius žmones, kraštiečius ir svečius Laibgalių kaimo jaunimas pasveikino šokiu ir daina, o įžanginį žodį tarusi bendruomenės pirmininkė Vanda Cicika vedėjo rolę perleido Simui  Buziliauskui. Pakelti Lietuvos trispalvę pakviesti Seimo narys Jonas Jarutis, rajono mero pavaduotojas Tadas Barauskas ir Jūžintų seniūnas Vytautas Stakys. Pastarasis palinkėjo, kad laibgaliečiams netrūktų gerovės, kad išskrendantys gandrai neštų žinią po pasaulį pasklidusiems tautiečiams sugrįžti ir gausinti savo kraštą. „Mes  džiaukimės turėdami savąjį lizdą ir galėdami jį praturtinti renginiais, emocijomis ir susitelkimu“, – sakė pirmąkart „Rudeninėse gandrinėse“ dalyvaujantis seniūnijos vadovas. Laibgaliečiai jį pasveikino su pirmaisiais žingsniais seniūnijos vadovo poste. Susirinkę dalyviai  turėjo  unikalią galimybę pamatyti, kaip Laibgalių kaimo kvartalų gyventojai  scenoje vienintelį ir nepakartojamą kartą pristatė savo pasirinktą Lietuvos regioną. Vedantieji  pakvietė  visus  kartu pasižvalgyti po gražų, mažytį mūsų kraštą, kuriame išsitenka ir regioniniai skirtumai. Pažiūrėti, kokius charakterio, vertybių ar papročių bruožus išskyrė išmoningieji, neišsenkančios energijos ir gyvenimo džiaugsmo kupini Laibgalių kaimo gatvių kvartalų gyventojai. Ūkininkų, Žemdirbių, Alyvų, Malūno gatvių kvartalų gyventojai, žaismingai pristatė Žemaitijos regioną. Visuomet žavūs ir linksmi  Laibgalių, Taikos gatvių kvartalų gyventojai vaizdingai pavaizdavo ir supažindino su Dzūkijos regionu, išmoningai pradžiugino visus pakviesti Lauko ir Šilo gatvių kvartalo gyventojai  pristatę  Suvalkijos regioną, Jūžintų, Gėlių, Kaštonų, Parko gatvių kvartalo  gyventojai supažindino su  Aukštaitijos regiono papročiais. Laibgalių šventėje viešėjo  puikus jaunimas iš projekto „Prisijungusi Lietuva“ su skaitmenine  edukacinio pobūdžio, interaktyvia ir nenuobodžia programa, veikė  Salų dvaro amatininkų dirbtuvės,  gaivino  kūną  Kazliškio aromaterapinė pirtis, džiugino Dapkų ūkio augintiniai, medžiotojų klubas „Stačiaragis“ vaišino  savo firmine sriuba,  tautodailininkė Rita mokino pinti tautiškas juostas, vizualinių menų parodai skelbimų lentas pagamino Virginijus Mauricas, nuotraukos priminė apie įvykusias „Rudenines gandrines“, kiemeliai pristatė  amatininkus, atvykę svečiai akis galėjo paganytiį „išaustus“ gelių ir daržovių kilimus.  Valdas Šeškus pagamino  fotografijos rėmus, tad visi galėjo fotografuotis  ir įsiamžinti kartu su savo draugais, gatvės  kaimynais, svečiais, valdžios atstovais. Pasveikinome   Laibgalių bendruomenės narius jubiliatus, naujakurius, pasidžiaugėme  naujagimiais, įteikėme Gandrų Nominacijas, pristatėme  Laibgalių kaimo „Pomėgių studijos“ tapybos parodą „Po gandro sparnu“, kurią sukurti padėjo Lie­tu­vos tau­to­dai­li­ninkų sąjun­gos Pane­vė­žio bend­ri­jos Rokiš­kio sky­riaus pirmininkė Birutė Dapkienė. Kriaunų šeimininkė Regina pakvietė   pasivaišinti savo firmine koše, o  aludaris Vytautas pavaišino  gira. Vakare buvo parodytas, visų nekantriai laukiamas Lauros Nečiūnienės  filmas  „Mes čia gyvename ir kuriame ateitį“ apie šiandienos Laibgalius. Šventinę nuotaiką kūrė Subatės (Latvija) vokalinis ansamblis „Sonata“, šokių grupė „Ritmus“ iš Latvijos.,  Rokiškio „Saulalas“ muzikantai, Laibgalių jaunimo grupė, grupė Trio Largo iš Panevėžio, dangų nuspalvino fejerverkai, norintiy galėjo  pajodinėti poniais, kumelaite Princese. Visa tai dovanojo ūkininkai Birutė ir Virginijus Dapkai. Svečiai galėjo užsukti ir nusipirkti vienetinių gaminių pas tautodailininkus ir amatininkus.  Dar kartą dėkojame  už puikius pasirodymus,  savitumų ieškotojams už pasidalintą gyvenimo džiaugsmą, už bendruomenišką aktyvumą bei dekoratoriams, savo išmone ir darbštumu taip šventiškai išpuošusiems aplinką.

Visiems AČIŪ už atskleistą kūrybiškumą,  supratingumą, geranoriškumą  ir pagalbą.

 Gyvenimo prasmę pajuntame gyvendami vieni šalia kitų: draugų, kaimynų, artimųjų. Ačiū Jums visiems.

Akimirkos iš šventės:

Gandrinės 2019

 

Rudeninės Gandrinės 2018

Čia mūsų žemė, mūsų gimtinė –
Čia kvepia duona mums kasdieninė.

Tėviškė – tai gimtoji vieta, gimtieji namai, gimtinė. Tėviškė – tai tėvų skirtoji, prigimtoji žmogaus vieta. Vieta, kurioje jis pradeda būti, palengva suvokia save, susipažįsta su kitais. Tėviškė – tai vienintelė žmogaus vieta, kur viskas yra ne tik pažįstama, bet ir turi tik jam vienam žinomą ir jam tepriklausančią  prasmę. Tėviškė – tai saugiausia žmogaus vieta, kur jį tarsi supa ir gaubia artumo, jaukumo dvasia. Tėviškės jausmas sakyte sako mums, kad nesame vieni, atskiri, o surišti, susieti ne tik su kartu esančiais, bet ir su tais, kurie gyveno prieš mus ir gyvens po mūsų. Kiekvieno žmogaus širdyje ir sieloje visam gyvenimui išlieka šilti jausmai tėviškei. Išlieka gražūs vaikystės, jaunystės prisiminimai, kurie dažnai sugrįžta ir  neleidžia pamiršti gimtinės, skatina aplankyti.  Kraštiečiai atvykę į šventę mato  besikeičiantį kaimą,  nuoširdžius gyventojus.

Tėviškėje ir medžiai gražiau žydi, ir saulė skaisčiau šviečia, ir gegutė skambiau kukuoja, ir dainos gražiausios, ir duona skaniausia…

Ne aukšti kalnai, ne žali slėniai ar sraunios upės lemia krašto grožį, o paprasti žmonės – kilniais darbais gražinantys ir garsinantys savo tėviškę, prisimenantys saviškius, norintys susitikti, džiaugsmais pasidalinti, ašarą nubraukti, dainą sudainuoti, širdį nuraminti. Šiandien susibėgo tie, kuriems teberūpi jų šaknys, gimtinės dabartis ir ateitis.

Žmogus yra niekas be savo šaknų. Kiekvienas suleidžiame šaknis į žemės sklypelį tam, kad galėtume pavadinti šitą vietą vienu žodžiu: namais. Šiandien susirinko tie žmonės, kurie kažkada ar dabar savo namais vadina Laibgalių kaimą. Laikas nesustodamas bėga pirmyn, tad kiekvienas susitikimas yra svarbus.

Džiaugiamės atvykusiais kraštiečiais: Vytautu Šliku, Vanda Aleksiūniene, Vytautu Sauliumi (Vytautas su kolege Rasa Bimbiene buvo pakviesti vesti šventės).

 Galimybę kraštiečiams šiltai pabendrauti suteikė šventės ambasadoriai: kraštietis MB “Šiaurės miškai“ vadovas Evaldas Prakopas bei europarlamentarė  Vilija Blinkevičiūtė. Vėliavą pakelti buvo patikėta Jūžintų seniūnijos seniūnei Audronei Baltuškaitei ir Seimo nariui Jonui Jaručiui. Su švente sveikino Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Dambrauskas.

Šių metų „Rudeninių gandrinių“ tema „Lietuvos šimtmečio pasakų motyvai“. Pasakos yra labai svarbi dalis lietuvių gyvenime: su jomis susipažindavo dar vaikystėje, tamsiais vakarais, o po to užaugę sekdavo pasakas savo vaikams. Pasaka mažą žmogutį supažindina su jo laukiančiu pasauliu, o brandaus amžiaus žmogui užtvirtina per gyvenimą įgytą išmintį. Taip iš lūpų į lūpas pasakos keliavo šimtmečiais, įtraukdamos klausytoją į stebuklų ir burtų pasaulį. Pasaka, tai stebuklų šalis, pasaulis, kuriame gyvena karaliai ir karalienės, slibinai ir burtininkai, velniai ir raganos… Čia akmenys, augalai ir gyvūnai geba kalbėti, čia iš numesto šepečio išauga miškas, maišelyje telpa kariuomenė, čia pildosi visos svajonės, čia visada nugali gėris ir teisingumas…  

Gražius sumanymus pateikė keturi Laibgalių kaimo kvartalai. Susibūrę draugėn jie su įdomiomis idėjomis, įnešdami humoro elementų pateikė pasakas. Jūžintų, Parko, Kaštonų,  Gėlių kvartalo gyventojai parodė Kosto Kubilinsko pasaką „Varlė karalienė“, Lauko ir Šilo gatvių kvartalas parodė medžiotojo jumoristinį nuotykį gaudant pelėdą, Ūkininkų, Malūno ir Alyvų  gatvių kvartalas parodė pasakų popuri, jų pasirodyme siautulingus šokius šoko raganaitės, Vilkas ir septyni ožiukai, Višta su viščiukais. Laibgalių ir Taikos gatvių gyventojai suvaidino sakmę apie Ragutį.

Įteiktos Gandrų nominacijos, kurias pagamino Virginijus Maurica:

  • Už meilę tėviškei ir meno puoselėjimą – Vandai Aleksiūnienei;
  • Už bendradarbiavimą ir meno iniciatyvas Laibgaliuose – Rokiškio jaunimo centrui;
  • Už verslo plėtojimą gimtinėje – Liudmilai ir Milvydui Baukiams;
  • Už iniciatyvą tvarkant Kurkliečių poilsiavietę – Danutei ir Steponui Ramanauskams;
  • Už Laibgalių jaunosios kartos meninį ugdymą – Arūnui Augučiui;

Į Laibgalius gandrai pastaraisiais metais atskraidino: Eglę Šimkūnaitę ir Mantą Sirvydį, jiems dovanas įsteigė individuali Gintaro Kiliaus įmonė. Į sceną buvo pakviesta jauna šeima Kristina ir Mindaugas Braželiai. Dovaną įsteigė verslininkas Virginijus Gaučys. Taip pat  buvo pakviestos ir Laibgalių bendruomenės narės, kurios šiemet šventė apvalius jubiliejus: Lina Kulikauskaitė- Šeškuvienė, Zita Kniazienė, Violeta Mociūnienė, Irena Šarauskienė.

Šventėje svečiavosi  KVA (kolekcionuojančių varlių asociacijos) atstovė Nijolė Živatkauskienė, kuri pristatė parodą „Šimtas varlių – šimtmečio proga“ ir plačiau papasakojo apie šią organizaciją. Mažieji šventės dalyviai galėjo pajodinėti  ir pasidžiaugti  Birutės ir Virginijaus Dapkų ūkio augintiniais. Visi buvo pakviesti užsukti  į kultūros namų salę, kur veikė kraštietės Emilijos Kairytės tapybos paroda.   

Su švente susirinkusius pasveikino Laibgalių bendruomenės pirmininkė Vanda Cicika. Šventiniame koncerte savo programą parodė Laibgalių kultūros namų jaunimo kolektyvas, paskui  koncertą tęsė Zarasų rajono Antalieptės  kultūros centro kapela,  grupė Violeta ir Maksas iš Visagino ir jau įkaitusią atmosferą toliau šildė grupė „Tau“ iš Rokiškio.

Laibgalių bendruomenė dėkoja: Šventės ambasadoriams, kraštiečiui, MB „Šiaurės miškai“ vadovui  Evaldui Prakopui, europarlamentarei Vilijai Blinkevičiūtei , rėmėjams:  AB „Rokiškio sūris“, UAB „Lašų duona“, UAB „Daivida“, ŽŪB „Audrupio paukštynas“, Rokiškio rajono savivaldybei, IĮ J. Simučio „Bajorų žuvis“, UAB „Duguva“, Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centrui, Birutės ir Virginijaus Dapkų ūkiui, bendruomenės krikštatėviams Daigai ir Raimondui Sirgėdams, verslininkei Juditai Pernavienei, verslininkui Virginijui Gaučiui, ūkininkams Rūtai ir Leonardui Giriūnams, IĮ savininkui Gintarui Kiliui, informaciniams rėmėjui „Gimtasis Rokiškis“, laibgaliečiams ir geros valios žmonėms, kurie prisidėjo aukomis, darbais, idėjomis.

Ačiū visiems už supratingumą. Dėkojame pasakų savitumų ieškotojams už pasidalintą gyvenimo džiaugsmą, už bendruomenišką aktyvumą, dekoratoriams, savo išmone ir darbštumu taip šventiškai išpuošusiems aplinką, košės virėjoms, sušildžiusioms  ne tik sielą, visiems už atskleistą kūrybiškumą, už supratingumą, geranoriškumą  ir pagalbą.

Fotografijos: 

Rudeninės Gandrinės 2018

 

Rudeninės gandrinės 2017

 Artėjant  tradicinei kraštiečių šventei kaimas bruzdėjo, švarinosi, ravėjo gėlynus, tvarkėsi savo kiemus. Besiruošiant šventėms, Laibgalių kaimo centre atsirado gandralizdis, kurį gyventojai papuošė, o šventės dieną gandralizdyje apsigyveno „gandrų šeimyna“. Šventės išvakarėse jaunimas buvo pakviestas į tinklinio (2×2) ir krepšinio (3×3) varžybas. Tinklinio varžybose pirmąją vietą iškovojo Ignas Sasnauskas ir Dominykas Bimba. Antrąją vietą iškovojo Arūnas Matulis ir Mantas Meškuotis, trečioji vieta atiteko Laurynui Streikui ir Rokui Butėnui. Krepšinio varžybose geriausiai sekėsi Edgarui Stunžėnui, Eldarui Šlikui ir Arminui Šlikui. Antrąją vietą iškovojo Ignas Sasnauskas, Arūnas Matulis ir Mantas Meškuotis. Trečioji vieta skirta Laurynui Streikui, Mindaugui Mikėnui, ir Rokui Butėnui. Laibgalių kaimo centre sujudimas: kaimo gatvių kvartalai ruošėsi šventei, statėsi palapines, puošė sceną, repetavo.  Šventės rytas išaušo saulėtas ir karštas, diena karšta, o orų pranešėjai vis prognozavo, kad į mūsų kraštus ateina vėjai, lietūs.  Vaikus ir jaunimą sudomino burbulinis futbolas. Tai vienas geriausių būdų linksmai ir aktyviai praleisti laisvalaikį. Šio žaidimo tikslas – įmušti įvartį į priešininkų vartus, tam nereikia didelio fizinio pasiruošimo ar įgūdžių sporte. Griauk, versk, stumk – daryk viską, kad laimėtum. Burbulinis kostiumas suteikia visapusišką apsaugą, todėl žaisti gali įvairaus amžiaus žmonės. Iš pažiūros skaudus griuvimas tampa didžiule juoko doze.

  Šventė prasidėjo gatvių kvartalų eisena, o joje įvairių amžių atstovai: akmens, antikos, viduramžių, naujųjų, ateities.  Laibgalių, Taikos gatvių kvartalas susibūrė ir pasirinko akmens amžių, todėl jie stengėsi atspindėti to meto laikotarpį. Akmens amžius yra ilgas žmonijos priešistorinis laikotarpis. Svarbiausia akmens amžiaus žaliava įrankiams, ginklams ar papuošalams gaminti buvo akmuo, tiksliau, titnagas. Taip pat naudotos organinės medžiagos: kaulas, ragas ir medis. Lauko ir Šilo gatvės gyventojai artimiau susipažino su antikos laikotarpiu.  Dzeuso žmona Hera pristatė meilės nešėja Afroditę, šviesos ir gyvybės dievą Apoloną, medžioklės deivę Artemidę, šeimos židinio nešėją Hestiją, vyno ir ekstazės dievą Dionisą, žemdirbių globėją Demetrą. Pasidabinę to laikmečio rūbais,  susibūrę  jie sušoko „Sirtakį“, kuris sužavėjo susirinkusius. Jūžintų,  Gėlių, Parko gatvių kvartalas pasirinko viduramžius. Viduramžiai – istorinė Europos istorijos epocha, datuojama tarp Antikos ir Naujųjų laikų. Viduramžiai yra vienas savičiausių Europos istorijos laikotarpių. Viduramžius pasirinkę gyventojai visus kvietė į puotą, kuriame buvo galima pamatyti karalių su karaliene, riterius, išsipuošusias  dvaro ponias ir paneles. Jų kiemelyje buvo galima pasivaišinti to meto patiekalais. Ūkininkų, Žemdirbių, Malūno, Alyvų gatvių gyventojai pasirinko naująjį amžių. Modernusis Naujojo Amžiaus judėjimas prasidėjo XX a. antrojoje pusėje. Pasirinkę naująjį amžių gyventojai prisiminė kolūkio laikus, tarybinį laikotarpį, kuris daugeliui pažįstamas.  Mūsų kaimynai kriauniečiai pasirinko ateities amžių ir jie įgyvendino savo idėjas ateities amžiuje. Eisenoje buvo  nešama trispalvė vėliava, nes ši kraštiečių šventė skirta artėjančiam Lietuvos šimtmečiui paminėti. Širdį virpino pamačius kaimo gyventojus pasipuošusius įvairių laikotarpių rūbais. Šventės vedančiosios Birutė Dapkienė ir Dainora Mineikienė pakvietė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių Valerijų Rancevą  ir Jūžintų seniūnijos seniūnę Audronę Baltuškaitę pakelti vėliavą. Susirinkusius sveikino Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas, Rokiškio rajono savivaldybės mero patarėjas Albinas Urbonas, Jūžintų seniūnijos seniūnė Audronė Baltuškaitė, Seimo nario Jono Jaručio padėjėja Lina Meilutytė – Dapkūnienė.  Šiemet į šventę atvyko kraštiečiai: Buvęs seimo narys Vytautas Saulis, buvęs Rokiškio ūkininkų sąjungos pirmininkas, Laibgalių kaimo statytojas Vytautas Šlikas, tautodailininkė Vanda Aleksiūnienė. Kraštietis Vytautas Šlikas pagerbė jauną šeimą Liudmilą ir Milvydą Baukius.  Gandrų nominacijos įteiktos:

Birutei ir Virginijui Dapkams – už draugystę;

Vilmantui Bieliūnui – už interneto svetainės sukūrimą;

Agnei ir Dariui Kišūnams – už žiemos pramogas;

Danutei Burokienei – nenuilstančiai renginių dalyvei;

Ievai Krikštulytei – už meilę gitarai ir muzikai.

Pasveikinti bendruomenės gyventojai, kurie šiais metais šventė gyvenimo jubiliejus: Alė Davainienė, Vida Varnienė, Violeta Mezginienė, Daiva Rakauskienė, Rolandas Zizonis, Irena Gavėnienė.

 Padėkos įteiktos už kruopščiai kuriamą sodybos grožį – Ramutei ir Raineriui Rennger;

už originaliausius sprendimus gražinant savo sodybą –  Nijolei ir Jonui Kanapeckams;

už spalvingiausius ir gausiausius gėlynus – Segutei ir Aurelijui Kūnčiūnams;

už sodyboje išsaugotą lietuvišką paveldą –  Aldonai ir Eimučiui Buckams;

gražiausiai besitvarkančiai įstaigai – Laibgalių gaisrinės komandai;

jaunajam ūkininkui – Rokui Raupiui.

Pasveikinta naujakurių Karolinos ir Mariaus Ragauskų  šeima įsijungusi į Laibgalių bendruomenės gyvenimą. Nepamirštos ir mažiausiosios pilietės: Domantė Griškevičiūtė ir Goda Kiliūtė. Dideliam būriui tautodailininkų ir jiems prijaučiančių įteikti padėkos raštai už dalyvavimą tapybos plenere „Kyla gandrai“. Su jų darbais buvo galima susipažinti šventės metu, o juos saugoti bus pavesta bibliotekoje įrengtame gandrų muziejuje.

                      Vaikai galėjo pasijodinėti  arkliukais. Už  suteiktą džiaugsmą vaikams Laibgalių bendruomenė dėkoja Birutei ir Virginijui Dapkams.

                      Susirinkusiems koncertavo Nerijus Šukutis iš Radviliškio. Nerijų pakeitė vaikinukai iš Obelių vaikų namų: Tadas, Jonas, Adomas. Tai – grupės „Mes“ atlikėjai. Šaunuoliai! Taip pat dainavo moksleivė Silvija Lažauskaitė.

                      Vis tik orų prognozės į pavakarę pasitvirtino. Pradėjus koncertuoti grupei „Arkai“ iš Šiaulių, mus aplankė lietus. Muzika taip kaitino, kad susirinkusiems nebuvo baisus lietus, jie šoko į lietų nekreipdami dėmesio. Grupę „Arka“ pakeitė Anykščių rajono Viešintų kaimo kapela „Vingerinė“.  Likusieji, nepabūgę lietaus,  grožėjosi fejerverkais. Nors oras subjuro, šventė tesėsi iki paryčių.

Laibgalių bendruomenė dėkoja Žemės ūkio ministerijai, europarlamentarei Vilijai Blinkevičiūtei, ŽŪB „Audrupio paukštynas“, Rokiškio rajono savivaldybei, Jūžintų seniūnijai, IĮ  savininkams Gintarui ir Jolitai Kiliams, Rokiškio, Bajorų ir Kriaunų kultūros centrams, „Kovų riteriams“, grupėms „Mes“ iš Obelių, „ARKA“ iš Šiaulių, atlikėjui Nerijui Šukučiui, , Anykščių raj. Viešintų kaimo kapelai „Vingerinė“, Kriaunų bendruomenei, Rokiškio rajono tautodailininkų skyriaus pirmininkei Birutei Dapkienei, Virginijui Mauricai, Dainorai Mineikienei  visiems laibgaliečiams ir geros valios žmonėms, kurie prisidėjo gerais darbais, patarimais, teigiamomis emocijomis, idėjomis ir materialine parama. Ačiū! Ačiū! Ačiū!

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Fotografijos:

Gandrinės 2017

 

 

 

Gandrinės 2016

Rugpjūtis Laibgaliuose – įtemptas metas, visame kaime sujugimas, nes artėja pagrindinė  Kraštiečių šventė  –“Rudeninės gandrinės“ kuri  sutraukia vis daugiau gyventojų. Vietiniai gyventojai kviečiasi artimuosius, draugus  ir visi drauge eina į šventę, kaimas ūžia, šurmuliuoja, visi laukia ir stengiasi, kad šventė būtų smagi, linksma. Į šventę atvyko kraštietis, Laibgalių bendruomenės krikštatėvis ir seimo narys Vytautas Saulis, Laibgalių bendruomenės krikštamotė Laima Keraitienė, VVG grupės vadovė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė. Atidaryta laisvalaikio zonos visai šeimai medžio skulptūros „Gandrų alėja“ (skulptorius, laibgalietis Virginijus Maurica) su paslapčių sodo mozaika. Įteiktos Gandrų nominacijos: Vidmantui Šukiui, Rimantui Pauliukevičiui, Birutei ir Alfredui Dzikavičiams, pagerbti naujagimiai, naujakuriai, gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai, ūkininkai. Vyko gatvių kvartalų pasirodymai, Laibgaliuose šurmuliavo Havajai, Brazilai, Latviai, Lietuviai, kiekvienas kvartalas parodė numerį bei komisijai pateikė nacionalinį patiekalą.  Koncertavo Laibgalių kultūros namų saviveiklininkai, Utenos rajono neįgaliųjų ansamblis, Panevėžio Rajono Bernatonių kaimo kapela „Šilas“ bei diskotekoje linksmino šeimyninis duetas Violeta ir Maksas iš Ignalinos. Ačiū rėmėjams, kaimo gyventojams, kurie šventę papuošė savo kiemeliais ir visiems, kurie prisidėjo gerais darbais, skambiomis dainomis, trankia muzika, aukomis ar idėjomis prie šventės organizavimo.

Projekto „Laibgalių bendruomeniškumo iniciatyvos – Laibgaliai – Gandrų kaimas“

pagrindinis rėmėjas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

 

                                                                                              Laibgalių bendruomenė

Fotografijos:

Gandrinės 2016

Gandrinės 2015

Jau vienuoliktą kartą Laibgaliuose švenčiamos Gandrinės – kraštiečių šventė. Šiemet į šventę atvyko kraštietis Gediminas Giriūnas ir Vanda Aleksiūnienė, susirinko laibgaliečiai su šeimomis, atvyko draugai ir pažįstami. Atvykusius pasitiko Laibgalių bendruomenės pirmininkė Vanda Cicika ir pašlakstė vandeniu nuo gandro sparno, linkėdama visiems atvykusiems sveikatos, kad visi būtų vieningi, kad visus gandras saugotų nuo nelaimių. Tautinę vėliavą pakėlė garbingas šventės svečias Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis. Šventės simbolį – Laibgalių bendruomenės vėliavą  atvežė senovinių automobilių ir motociklų kolona, kurią suorganizavo laibgalietis Valdas Šeškus. Dar prieš prasidedant šventei vyko krepšinio, smiginio, virvės traukimo varžybos ir norintys galėjo dalyvauti jose. Vyko Laibgalių gyvenvietės kvartalų gyventojų komandų estafetės, kiekvienas kvartalas paruošė kiemelius, vaišino susirinkusius savo pagamintomis vaišėmis. Gandrų nominacijas pelnė: Rimantas Bartasūnas, Gitana Uldukienė, Remigijus Pretkus, Ana Ivanova, Birutė ir Jonas Tervydavičiai. Nominacijas pagamino auksinių rankų meistras, laibgalietis Virginijus Maurica. Pagerbti naujakuriai Eglė ir Nerijus Nikštai, naujagimiai Nikštus Ąžuolas ir Martynas Žiukelis, jubiliatai Jadvyga Verbiejienė, Rolanda Budzilavičienė, Arminas Šeškus, garbingo amžiaus sulaukusi Kunigunda Bertašienė. Vaikučiai galėjo pajodinėti poniais, suaugusieji – žirgu. Visus linksmino Anykščių rajono Debeikių kultūros namų romantinės muzikos ansamblis „Varnalėša“ bei Pasvalio rajono Saločių miestelio kapela, diskoteka vyko su Dj Laurynu. Šventė buvo spalvinga ir smagi, kurioje susitiko vieni su kitais, pabendravo, pašoko… Esame dėkingi visiems kaimo gyventojams už aukas ir darbą. Dėkojame rėmėjams: Rokiškio rajono savivaldybei, Kūno kultūros  ir sporto departamentui prie Lietuvos Vyriausybės UAB „Aldma“, verslininkams, Laibgalių bendruomenės krikštatėviams – Daigai ir Raimondui Sirgėdams, IĮ „Gėlių lanka“, UAB „Mėsos meistrai“, verslininkui – Kęstučiui Vanagui, UAB „Daivida“, ūkininkui – Leonardui Giriūnui, verslininkui – Gintarui Kiliui, gėlininkei – Valentinai, kurie prisidėjo prie kraštiečių – Gandrinių šventės organizavimo. Ačiū visiems už pagalbą ir supratingumą!

Gandrinės 2014

                                   Gandrinės – suvienijo visų gatvių gyventojus

Įgyvendinant projektą „Gatvių sankryža – kelias į aktyvią Laibgalių bendruomenės ateitį“ ir ruošiantis kraštiečių šventei – Gandrinėms, kaime bruzdėjo visi: ir maži ir dideli. Vasara, kaip ir kiti metų laikai yra nepakartojama šiluma ir žaluma, visus džiugina, įkvepia darbams, skatina daugiau laiko skirti poilsiui. Kraštiečių šventė vyksta kiekvienais metais, todėl čia gyvenantys žmonės laukiami, kviečiami atvykti ir kraštiečiai. Sugrįžta žmonės į savo gimtin ne tik iš Lietuvos, bet pargrįžta nors trumpam pasisvečiuoti iš užsienio. Juk smagu susitikti buvusius draugus ir artimus žmones, nes visi mylime savo gimtąjį kraštą, čia mūsų visų įspaustos pėdos tvirtos ir nepajudinamos, kaip ta Laibgalių kaimo senolių istorija. Į Laibgalių kaimo istorija.  Gatvės ir kvartalai ruošėsi, tarėsi, rengėsi pasirodymui, planavo kaip išradingiau ir skaniau pavaišinti kiekvieną užeinantį į jų kiemelį. Moterys parodė savo sugebėjimus ir daug laiko praleido prie viryklių ruošdamos skanėstus, užkandžius, gėrimus. Iš vakaro buvo pakviesti gyventojai į talką, kurie tvarkė aplinką, puošė sceną, vyrai statė palapines kiemeliams. Visi dairėmės į patamsėjusius debesis ir vis maldavome mintimis, kad oras būtų palankus mūsų tradicinei kraštiečių šventei. Tie mūsų norai buvo tokie dideli, kad pageidavimai buvo išklausyti, tik trupučiuką pakrapino, kad žmonės atsigautų po alinančios kaitros. Renginio vinis – gatvių pasirodymai. Tai vyko pirmą kartą Laibgalių kaimo istorijoje. Buvo smagu stebėti iš šalies, kaip gatvių gyventojų kolonos žygiuoja link lauko estrados. Mūsų gyventojai išradingi. Malūno, Ūkininkų, Alyvų ir Žemdirbių gatvių gyventojai vieningai nutarė atvykti į šventę traktoriumi, moterys ir vyrai pasidabino tautiniais rūbais,  žmonės susibūrė  į šokių kolektyvą. Džiugu, kad visi sutartinai prisijungė prie bendro reikalo (Gatvių seniūnas Valdas Šeškus). Laibgalių ir Taikos gatvių gyventojai atžygiavo su daina, parodė muzikinę programą suburdami gatvės kaimo kapelą (Gatvių seniūnas Remigijus Pretkus). Lauko ir Šilo gyventojai atžygiavo prie lauko estrados pasipuošę gėlėmis, moterys pasidabinusios lauko gėlių vainikais, ėjo linksmai dainuodami (Gatvių seniūnas Rimantas Bartasūnas). Jūžintų gatvės gyventojai pasitelkė policijos ekipažą, pasikvietė personažą Amsį, ėjo apsirengę liemenes ir skanduodami  bei  dainuodami dainas apie  saugų eismą (Gatvės seniūnas Audrius Butėnas). Gėlių, Kaštonų ir Parko gatvių gyventojai iš karto rinkosi prie savo kiemelio (Gatvių seniūnas Virginijus Maurica). Visi rinkosi prie savo kiemelių, susirinkusius vaišino gardėsiais.  Buvo sušoktas bendras visų gatvių šokis su Amsiu priešakyje.  Vedantieji Gitana ir Petras Kuzmai pradėjo šventę pristatydami svečius: Vytautą Saulį – seimo narį ir kraštietį, Albiną Urboną –  mero patarėją, Tadą Barauską – rajono tarybos narį, Audronę Baltuškaitę – Jūžintų seniūnijos seniūnę, Gediminą Giriūną  – kraštietį, atvykusį iš Vilniaus.  Vėliavą pakelti buvo patikėta Seimo nariui ir kraštiečiui Vytautui Sauliui ir Jūžintų seniūnijos seniūnei Audronei Baltuškaitei,  o iškilmingai tautinę giesmę sugiedojo  visi susirinkę į šventę. Įteiktos Gandrų nominacijos  nusipelniusiems gyventojams: už Laibgalių bendruomenės gyvenimo įvykių fiksavimą ir viešinimą internetinėje erdvėje – Vilmai Balčiūnaitei; už visuomeninę veiklą – Alvai ir Rolandui Mikašiams; už meniškai padarytas gatvių informacines lentas – Valdui šeškui ir Virginijui Mauricai; už visuomeninę veiklą ir pagalbą Alei ir Aloyzui Davainiams. Nominacijas kūrė Birutė Kairienė. Pagerbti mažyliai, kurie papildė Laibgalių gyventojų gretas : Baukys Džiugas, Kriukelis  Matas, Jasiulionytė Patricija, Žukelis Linas.

Pasveikinti bendruomenės nariai, kurie šventė jubiliejus: Gražina Žulienė, Jolita Šatkuvienė, Gitana Uldukienė, Elena Giriūnienė, Danutė Barišnikova, Aloyzas Davainis, Felicija Šimonienė, Laima Juodelienė. Už naujas iniciatyvas tvarkant savo sodybą buvo pagerbti Gražina ir  Gintautas Šakaliai. Visus susirinkusius pasveikino Laibgalių kultūros namų moterų ansamblis, Smalvų kaimo kapela iš Zarasų rajono. Renginio metu koncertavo   grupė „Baika“ ir vyko naktyšokiai iki paryčių. Visi šoko, bendravo, diskutavo, džiaugėsi švente.

                             Organizatoriai dėkingi rėmėjams: UAB “Medienos imperija“, UAB „VOREMA T“,ŽŪB „Audrupio paukštynas“, ŽŪB „Lašų duona“, Individualiai Gintaro Kiliaus įmonei, Individualiai Kęstučio Vanago įmonei, Rokiškio miškų urėdijai, Rokiškio kelių tarnybai, ūkininkui Leonardui Giriūnui, 2 % aukotojams ir visiems Laibgalių kaimo gyventojams, kurie parėmė aukomis, pagelbėjo darbais, prisidėjo prie programos, kiemelių ruošimo. Ačiū jums visiems.

Fotografijos:

gandrinės 2014