Pirmasis edukacinis užsiėmimas – „Mėsos patiekalų  gamyba“, į kurį susirinko moterys, norinčios įgyti daugiau žinių, kaip pačioms manuose pasigaminti „zuikius“, mėsos vyniotinius. Smagu buvo matyti jaunų moterų, kurios stengiasi įgyti žinių. Savo patirtimi dalijosi gera ir išmananti savo darbą šeimininkė Vida Kurklietienė. Šis edukacinis užsiėmimas vyko pagal 2018 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektą „Laibgalių kaimo gyventojų bendruomeniškumo ugdymas“. Priemonės (mėsa, prieskoniai) edukaciniam užsiėmimui vykdyti gautos iš projekto.  Laibgalių bendruomenė dėkoja aktyviai pagalbininkei Vidai Kurklietienei už pasidalintą patirtį, o moterims, kad atsiliepė į kvietimą dalyvauti edukaciniame užsiėmime.

 

Fotografijos:

Pirmasis edukacinis užsiėmimas