Čia mūsų žemė, mūsų gimtinė –
Čia kvepia duona mums kasdieninė.

Tėviškė – tai gimtoji vieta, gimtieji namai, gimtinė. Tėviškė – tai tėvų skirtoji, prigimtoji žmogaus vieta. Vieta, kurioje jis pradeda būti, palengva suvokia save, susipažįsta su kitais. Tėviškė – tai vienintelė žmogaus vieta, kur viskas yra ne tik pažįstama, bet ir turi tik jam vienam žinomą ir jam tepriklausančią  prasmę. Tėviškė – tai saugiausia žmogaus vieta, kur jį tarsi supa ir gaubia artumo, jaukumo dvasia. Tėviškės jausmas sakyte sako mums, kad nesame vieni, atskiri, o surišti, susieti ne tik su kartu esančiais, bet ir su tais, kurie gyveno prieš mus ir gyvens po mūsų. Kiekvieno žmogaus širdyje ir sieloje visam gyvenimui išlieka šilti jausmai tėviškei. Išlieka gražūs vaikystės, jaunystės prisiminimai, kurie dažnai sugrįžta ir  neleidžia pamiršti gimtinės, skatina aplankyti.  Kraštiečiai atvykę į šventę mato  besikeičiantį kaimą,  nuoširdžius gyventojus.

Tėviškėje ir medžiai gražiau žydi, ir saulė skaisčiau šviečia, ir gegutė skambiau kukuoja, ir dainos gražiausios, ir duona skaniausia…

Ne aukšti kalnai, ne žali slėniai ar sraunios upės lemia krašto grožį, o paprasti žmonės – kilniais darbais gražinantys ir garsinantys savo tėviškę, prisimenantys saviškius, norintys susitikti, džiaugsmais pasidalinti, ašarą nubraukti, dainą sudainuoti, širdį nuraminti. Šiandien susibėgo tie, kuriems teberūpi jų šaknys, gimtinės dabartis ir ateitis.

Žmogus yra niekas be savo šaknų. Kiekvienas suleidžiame šaknis į žemės sklypelį tam, kad galėtume pavadinti šitą vietą vienu žodžiu: namais. Šiandien susirinko tie žmonės, kurie kažkada ar dabar savo namais vadina Laibgalių kaimą. Laikas nesustodamas bėga pirmyn, tad kiekvienas susitikimas yra svarbus.

Džiaugiamės atvykusiais kraštiečiais: Vytautu Šliku, Vanda Aleksiūniene, Vytautu Sauliumi (Vytautas su kolege Rasa Bimbiene buvo pakviesti vesti šventės).

 Galimybę kraštiečiams šiltai pabendrauti suteikė šventės ambasadoriai: kraštietis MB “Šiaurės miškai“ vadovas Evaldas Prakopas bei europarlamentarė  Vilija Blinkevičiūtė. Vėliavą pakelti buvo patikėta Jūžintų seniūnijos seniūnei Audronei Baltuškaitei ir Seimo nariui Jonui Jaručiui. Su švente sveikino Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Dambrauskas.

Šių metų „Rudeninių gandrinių“ tema „Lietuvos šimtmečio pasakų motyvai“. Pasakos yra labai svarbi dalis lietuvių gyvenime: su jomis susipažindavo dar vaikystėje, tamsiais vakarais, o po to užaugę sekdavo pasakas savo vaikams. Pasaka mažą žmogutį supažindina su jo laukiančiu pasauliu, o brandaus amžiaus žmogui užtvirtina per gyvenimą įgytą išmintį. Taip iš lūpų į lūpas pasakos keliavo šimtmečiais, įtraukdamos klausytoją į stebuklų ir burtų pasaulį. Pasaka, tai stebuklų šalis, pasaulis, kuriame gyvena karaliai ir karalienės, slibinai ir burtininkai, velniai ir raganos… Čia akmenys, augalai ir gyvūnai geba kalbėti, čia iš numesto šepečio išauga miškas, maišelyje telpa kariuomenė, čia pildosi visos svajonės, čia visada nugali gėris ir teisingumas…  

Gražius sumanymus pateikė keturi Laibgalių kaimo kvartalai. Susibūrę draugėn jie su įdomiomis idėjomis, įnešdami humoro elementų pateikė pasakas. Jūžintų, Parko, Kaštonų,  Gėlių kvartalo gyventojai parodė Kosto Kubilinsko pasaką „Varlė karalienė“, Lauko ir Šilo gatvių kvartalas parodė medžiotojo jumoristinį nuotykį gaudant pelėdą, Ūkininkų, Malūno ir Alyvų  gatvių kvartalas parodė pasakų popuri, jų pasirodyme siautulingus šokius šoko raganaitės, Vilkas ir septyni ožiukai, Višta su viščiukais. Laibgalių ir Taikos gatvių gyventojai suvaidino sakmę apie Ragutį.

Įteiktos Gandrų nominacijos, kurias pagamino Virginijus Maurica:

  • Už meilę tėviškei ir meno puoselėjimą – Vandai Aleksiūnienei;
  • Už bendradarbiavimą ir meno iniciatyvas Laibgaliuose – Rokiškio jaunimo centrui;
  • Už verslo plėtojimą gimtinėje – Liudmilai ir Milvydui Baukiams;
  • Už iniciatyvą tvarkant Kurkliečių poilsiavietę – Danutei ir Steponui Ramanauskams;
  • Už Laibgalių jaunosios kartos meninį ugdymą – Arūnui Augučiui;

Į Laibgalius gandrai pastaraisiais metais atskraidino: Eglę Šimkūnaitę ir Mantą Sirvydį, jiems dovanas įsteigė individuali Gintaro Kiliaus įmonė. Į sceną buvo pakviesta jauna šeima Kristina ir Mindaugas Braželiai. Dovaną įsteigė verslininkas Virginijus Gaučys. Taip pat  buvo pakviestos ir Laibgalių bendruomenės narės, kurios šiemet šventė apvalius jubiliejus: Lina Kulikauskaitė- Šeškuvienė, Zita Kniazienė, Violeta Mociūnienė, Irena Šarauskienė.

Šventėje svečiavosi  KVA (kolekcionuojančių varlių asociacijos) atstovė Nijolė Živatkauskienė, kuri pristatė parodą „Šimtas varlių – šimtmečio proga“ ir plačiau papasakojo apie šią organizaciją. Mažieji šventės dalyviai galėjo pajodinėti  ir pasidžiaugti  Birutės ir Virginijaus Dapkų ūkio augintiniais. Visi buvo pakviesti užsukti  į kultūros namų salę, kur veikė kraštietės Emilijos Kairytės tapybos paroda.   

Su švente susirinkusius pasveikino Laibgalių bendruomenės pirmininkė Vanda Cicika. Šventiniame koncerte savo programą parodė Laibgalių kultūros namų jaunimo kolektyvas, paskui  koncertą tęsė Zarasų rajono Antalieptės  kultūros centro kapela,  grupė Violeta ir Maksas iš Visagino ir jau įkaitusią atmosferą toliau šildė grupė „Tau“ iš Rokiškio.

Laibgalių bendruomenė dėkoja: Šventės ambasadoriams, kraštiečiui, MB „Šiaurės miškai“ vadovui  Evaldui Prakopui, europarlamentarei Vilijai Blinkevičiūtei , rėmėjams:  AB „Rokiškio sūris“, UAB „Lašų duona“, UAB „Daivida“, ŽŪB „Audrupio paukštynas“, Rokiškio rajono savivaldybei, IĮ J. Simučio „Bajorų žuvis“, UAB „Duguva“, Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centrui, Birutės ir Virginijaus Dapkų ūkiui, bendruomenės krikštatėviams Daigai ir Raimondui Sirgėdams, verslininkei Juditai Pernavienei, verslininkui Virginijui Gaučiui, ūkininkams Rūtai ir Leonardui Giriūnams, IĮ savininkui Gintarui Kiliui, informaciniams rėmėjui „Gimtasis Rokiškis“, laibgaliečiams ir geros valios žmonėms, kurie prisidėjo aukomis, darbais, idėjomis.

Ačiū visiems už supratingumą. Dėkojame pasakų savitumų ieškotojams už pasidalintą gyvenimo džiaugsmą, už bendruomenišką aktyvumą, dekoratoriams, savo išmone ir darbštumu taip šventiškai išpuošusiems aplinką, košės virėjoms, sušildžiusioms  ne tik sielą, visiems už atskleistą kūrybiškumą, už supratingumą, geranoriškumą  ir pagalbą.

Fotografijos: 

Rudeninės Gandrinės 2018